Tule mukaan! Rakentamisen ja konversioiden asiantuntijat – tarjolla pilotointi- ja kokeiluideoita

Uudenmaan kiertotalouslaakso järjesti 18.1. työpajan rakentamisen kiertotalouden tiimoilta. Työpajassa käsiteltiin kahta erillistä teemaa: Tyhjien tilojen saamista parempaan hyötykäyttöön konversioilla ja rakennusosien uudelleenkäyttöpotentiaalia.

Konversioryhmän tulokset osoittavat tarpeen alueiden kehittämiselle yhteistyössä kuntien, kaavoittajien, kiinteistöjen omistajien sekä muiden alueen toimijoiden kesken. Tähän suuntaan ohjaavat ryhmän ideoista muun muassa paikallisfoorumit, joissa kehitykseen osallistuvat myös alueen asukkaat, sekä kiinteistökehityksen Allianssi-malli, jossa alueellista kehittämistä tehdään kiinteistön näkökulmasta.

Kestävän kiinteistökehityksen metsästäjät

Näiden lisäksi konversioryhmässä tunnistettiin tarve saada uudenlaisia kannustimia kestävän rakennuskulttuurin edistämiseksi. Tällaisia voisivat olla esimerkiksi rakentamisen sertifikaattien uudistaminen, kestävän rakentamisen palkinnon kehittäminen sekä palvelukonseptien ja tietopankin kehittäminen konversioiden toteuttamiseen.

Konversioryhmän tuloksia työstetään eteenpäin kevään aikana yhdessä työpajan suunnitteluun osallistuneiden Ympäristöministeriön ja Raklin kanssa. Tuloksia on tarkoitus esitellä myös Rakennustietosäätiölle. Mukaan näihin keskusteluihin pääsee ottamalla yhteyttä Pipsa Salolammeen (pipsa.salolammi@uudenmaanliitto.fi).

Uudelleenkäytöstä vauhtia vähähiilisempään rakentamiseen

Rakennusosien uudelleenkäytön yhteydessä businesspotentiaalisimmat osat ovat helposti purettavissa ehjänä, niillä on rahallista arvoa, ne ovat kestäviä ja helposti kunnostettavia, muokattavia tai kestäviä. Tällaisia ovat esimerkiksi tiili, sisätiloissa käytössä olevat betonirakenteet, julkisivut sekä ovet. Konseptointiin kuitenkin päädyttiin äänestyksen perusteella valitsemaan puu- ja teräsrakenteiset kantavat palkit ja pilarit, ikkunat sekä sisärakenteet, kuten seinät, alakatot ja rungot.

Ikkunoiden parissa työskennellyt ryhmä kehitti ajatusta tasolasin uudelleenkäyttöklusterista. Muiden ryhmien keskustelu keskittyi enemmän siihen, että käsiteltävä materiaali on oikeastaan sellaisenaan käytettävissä, mutta miten saadaan kysyntä ja tarjonta, eli purku ja rakentaminen kohtaamaan samoilla alueilla, sillä varastointimahdollisuuksia ei juurikaan ole.

Näitä ajatuksia lähdetään viemään eteenpäin kevään mittaan useamman toimijan voimin. Keskeisiä toimijoita ovat muun muassa Rakennustuoteteollisuus, Helsingin kiertotalousklusteri sekä Spolia Design. Näihin keskusteluihin pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Nina Hurmeeseen (nina.hurme@clicinnovation.fi).

Massakoordinaatiolla selkeää säästöä rahassa ja päästöissä

Uudenmaan massakoordinaatio saa uutta pontta alleen, kun lähdetään rakentamaan seudullista yhteistyötä maamassojen koordinoimiseen ja selvittämään suunnitelmia väliaikaisvarastoinnille ja uudelleenkäytön markkinapaikoille. Kunnille maamassojen uudelleenhyödyntäminen tuottaa säästöjä sekä hillitsee hiilidioksidipäästöjä. Yhteisiä käytäntöjä laaditaan parhaillaan, joten jos aihe kiinnostaa niin keskusteluihin pääsee mukaan ottamalla yhteyttä Simo Karetiehen (simo.karetie@uudenmaanliitto.fi)

> > Tutustu VTT:n toteuttamaan Materiaalivirtakartoitukseen.

> > Lue lisää Materiaalivirtakartoituksen menetelmistä ja tuloksista.

> > Tutustu Uudellamaalla käynnissä oleviin rakentamisen kiertotaloushankkeisiin.

 

Edellinen artikkeli
Hae hankerahaa – INTERREG haut auki!
Seuraava artikkeli
Tule mukaan uusiomuovin aamukahveille 10.4.2024!
Valikko