Tietosuojaseloste

EU:n yleinen tietosuoja-asetus (2016/679) 12, 13 ja 14 artiklat

1. Rekisterinpitäjä

Uudenmaan liitto, Y-tunnus 0201296-1
Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki
Puhelin 09 4757 411, sähköposti toimisto@uudenmaanliitto.fi
Yhteyshenkilö rekisteriä koskevissa asioissa: tietosuojavastaava

2. Tietosuojavastaava

Nimi: Liisa Setälä
Puhelin 040 1681 989, sähköposti liisa.setala@uudenmaanliitto.fi

3. Henkilötietojen käsittelyn tarkoitus

Henkilötietoja käytetään Uudenmaan liiton sähköisten uutiskirjeiden ja tiedotteiden välittämiseen sekä Creamailer-palvelulla hallinnoitujen tilaisuuksien käytännön järjestelyiden toteuttamiseksi ja niiden palautteen käsittelemiseksi.

Tietojen käsittely perustuu tilaajan antamaan suostumukseen.

4. Rekisterin henkilötietojen sisältö

Uutiskirjeiden osalta rekisteriin tallennetaan tilaajan sähköpostiosoite ja postituslistalle liittymisaika.

Tilaisuuksien osalta rekisteriin kerättäviä tietoja ovat nimi, sähköpostiosoite, osoite, puhelinnumero, nimike, organisaatio, ruokavalio, esteettömyys. Tilaisuuksista voi antaa palautetta anonyymisti.

5. Henkilötietojen lähde

Tiedot saadaan henkilöiltä itseltään ja heidän taustaorganisaatioilta sekä kerätään itse organisaatioiden verkkosivuilta.

6. Henkilötietojen vastaanottajat

Pääsy rekisterin tietoihin on niillä Uudenmaan liiton työntekijöillä, joiden työtehtäviin Creamailer-palvelun käyttö kuuluu.

Henkilötietoja ei luovuteta Uudenmaan liiton ulkopuolelle.

Uudenmaan liiton hallinnoimien hankkeiden tilaisuuksien henkilötietoja voidaan kuitenkin luovuttaa hankkeen tilintarkastajalle sekä erityisestä syystä rahoittajalle ja hankepartnereille.

Palveluntarjoaja Creamailer Oy käsittelee tietoja vain rekisterinpitäjän erityisestä pyynnöstä.

Uudenmaan liiton ja Creamailer Oy:n verkkosivustot ovat SSL-suojattuja. SSL-sertifikaatti salaa tietokoneen ja internet-sivun palvelimen välisen liikenteen.

7. Tietojen luovutus ja siirto kolmansiin maihin ja kansainvälisille järjestöille

Tietoja ei luovuteta EU:n tai ETA:n ulkopuolelle tai kansainvälisille järjestöille, paitsi jos kyseessä on kansainvälisen järjestön kokous tai vierailu kolmansiin maihin. Tällöin rekisteröidyltä pyydetään nimenomainen suostumus henkilötietojen siirtoon ja hänelle kerrotaan riskeistä tietosuojatason mahdollisten puutteiden vuoksi.

Rekisterin tiedot sijaitsevat Creamailer Oy:n EU:n sisäisillä turvallisilla palvelimilla.

8. Henkilötietojen säilytysaika

Tietoja säilytetään niin kauan kuin tilattu uutiskirje ilmestyy tai kunnes henkilö poistuu sähköpostilistalta. Tilaisuuksia varten kerätyt henkilötiedot poistetaan kolme kuukautta tilaisuuden järjestämisen jälkeen. Uudenmaan liiton hallinnoimien hankkeiden tilaisuuksien tiedot säilytetään kyseisen rahoitusohjelman vaatiman arkistointiajan.

9. Rekisteröidyn oikeudet

Rekisteröity voi peruuttaa milloin tahansa uutiskirjeen tilauksen uutiskirjeessä olevasta peruutuslinkistä.

Rekisteröidyllä on oikeus:

  • tarkastaa, mitä henkilötietoja hänestä on talletettu rekisteriin
  • saada virheellinen henkilötieto korjattua
  • saada tietonsa poistetuksi rekisteristä
  • rajoittaa tietojen käsittelyä
  • siirtää tiedot järjestelmästä toiseen.

Pyyntö tulee lähettää sähköpostitse toimisto@uudenmaanliitto.fi tai postitse Uudenmaan liitto, Esterinportti 2 B, 00240 Helsinki. Viestiin viite ”Uutiskirjerekisterin tietojen tarkastuspyyntö”.

Tarkastusoikeus on maksuton kerran vuodessa.

Rekisteröidyllä on lisäksi oikeus tehdä valitus tietosuojavaltuutetulle.

10. Profilointi

Rekisterin avulla ei tehdä profilointia eikä muuta automaattista päätöksentekoa.

Valikko