Muovit tehokkaampaan käyttöön

Muovien osalta on viime vuosina edistytty merkittävästi kierrätyksessä ja materiaalien uudelleenhyödyntämisessä. Keskeisiä haasteita ovat kulutuksen määrä sekä neitseellisten raaka-aineiden runsas käyttö. Lisäksi joidenkin tuotteiden uudelleenkäyttö on haastavaa.

Tällä hetkellä muovien keräys koskee lähinnä pakkausmuoveja, joten kiertotalouden laajentaminen koskemaan muutakin muovimateriaalia tarjoaisi mahdollisuuden paljon laajempaan kierrätysraaka-aineiden hyödyntämiseen.

Lisäksi muoviteollisuudella on myös potentiaalia merkittävästi tehostaa prosesseja ja muokata niitä kiertotalouden periaatteiden mukaisemmiksi. Näitä haasteita työstettiin kiertotalouslaakson fasilitoimassa työpajassa syyskuussa 2023 ja siellä syntyneitä ideoita viedään hankesuunnitelmissa parhaillaan eteenpäin. Seuraava tilaisuus, Muovi 2050: näkymiä muovin tulevaisuuteen, järjestetään 7.5., ilmoittaudu mukaan täällä.

Uudellamaalla käynnissä olevia muovin kiertotalouden hankkeita voi tarkastella täällä.

Julkaisut

Valikko