Uudenmaan kiertotalouslaakso

Uudenmaan kiertotalouslaakso on maakunnallinen aloite, jolla tavoitellaan hallittua siirtymää kiertotalouteen perustuvaan talousmalliin ekosysteemikehittämisen menetelmällä. Tärkeänä osana tekemistä on yhteistyön edistäminen ja kehittäminen kuntien, yritysten, tutkijoiden, kehitysyhtiöiden ja hanketoimijoiden välillä kiertotaloustoiminnan mahdollistamiseksi.

Tavoitteena kiertotaloustoiminnan vahvistamiseksi on systeemisen muutoksen aikaansaaminen, eli muutos sekä kaikilla toiminnan eri sektoreilla että samanaikaisesti rakenteissa ja toimintakulttuurissa.

Uudenmaan kiertotalouslaakso toimii kehittämisalustana, joka tarjoaa kokeilualustoja ja pilotointialueita sekä kiihdyttämönä, joka tunnistaa liiketoimintamahdollisuuksia muun muassa materiaalivirtadatan pohjalta ja kytkee niitä yritystoimintaan.

Kiertotalouslaaksoon on valittu temaattiset kokonaisuudet, joihin hanke voi tuottaa eniten ympäristöhyötyjä, liiketoimintaa ja kiertotalouden toimintamalleja esiselvityksessä tehdyn raportin perusteella. Kokonaisuuksia ovat ruoka, rakentaminen, muovien ja tekstiilien yhteishyödyntäminen sekä sähkö- ja elektroniikkalaitteiden sekä e-romun kierrot (SER). Teemoissa huomioidaan myös jakamistalous. Teemakohtaiset työpajat käynnistyivät vuonna 2023 ja jatkuvat vuoden 2024 aikana.

Mitä laakson taustalla on?

Kiertotaloudella on keskeinen rooli polulla kohti alhaisempia kasvihuonekaasupäästöjä ja luontokadon hillitsemistä. Kiertotalouden edistäminen on EU:n, Suomen ja siten yritysten, maakuntien ja kuntien agendalla. Uusimaa on erinomainen alue kiertotaloustoiminnan laajamittaiseen kehittämiseen merkittävien materiaalivirtojen ja laajan toimijakirjon ansiosta. Haasteena on kuitenkin yhteistyön puute: kiertotalouden edistäminen vaatii uudenlaista ajattelua ja yhteistyötä eri toimijoiden välillä. Tähän haasteeseen vastaamme rakentamalla Uudenmaan kiertotalouslaaksoa!

Ketkä Uudenmaan kiertotalouslaaksoa rakentavat?

Hanketta koordinoivat Uudenmaan liitto ja CLIC Innovation Oy. Hankkeeseen osallistuu työpajojen ja muun yhteistyön kautta Uudenmaan alueen kuntia, yrityksiä, kehitysyhtiöitä, korkeakouluja ja tutkimuslaitoksia.

Budjetti: 721 351€

Kesto: 1.11.2022–31.12.2024

Rahoitus:

Alueiden kestävän kasvun ja elinvoiman määräraha (AKKE-rahoitus), Uudenmaan liitto, CLIC Innovation.

Kiertotalouslaakson tiimi

simo karetie

Simo Karetie

+358 40 8375431
simo.karetie@uudenmaanliitto.fi

kaisa seppänen

Kaisa Seppänen

+358 40 527 5316
kaisa.seppanen@uudenmaanliitto.fi

Pipsa Salolammi

+358 40 592 7554
pipsa.salolammi@uudenmaanliitto.fi

Nina Hurme

+358 40 7444947
nina.hurme@clicinnovation.fi

Valikko