Hae hankerahaa – INTERREG haut auki!

Onko kunnassanne tai organisaatiossanne kehitystarve, johon paikalliset tai alueelliset resurssit eivät riitä? Onko idea hankkeesta, joka kannattaisi toteuttaa laajemmassa yhteistyössä? EU:n alueellisen yhteistyön Interreg-ohjelmissa on parhaillaan käynnissä rahoitushakuja, joihin kannattaa tarttua. Ohjelmat mahdollistavat esimerkiksi innovatiivisia pilotteja ja uusien käytäntöjen kokeilua.

Ajatuksena Interreg-ohjelmissa on, että useamman EU-maan kumppanit kehittävät ratkaisuja yhteisiin haasteisiin. Hankkeessa on mahdollista päästä osaksi laajempaa kuntien, alueiden ja muiden toimijoiden verkostoa. Varsinaisten hanketulosten lisäksi kumppanit hyötyvät kokemusten ja asiantuntemuksen vaihdosta.

Central Baltic -ohjelma

Keskisen Itämeren alueiden yhteistyön ohjelma Interreg Central Baltic on avannut kaksivaiheisen hakuprosessin niin sanotuille suurille hankkeille.

Rahoitettavaksi etsitään hankkeita, joiden tavoitteena on yritysten innovatiivinen kehittäminen, ympäristön tilan parantaminen ja resurssien käytön tehostaminen, erityisryhmien työllistymisvalmiuksien parantaminen työmarkkinoiden sosiaalisia rakenteita ja yrittäjyyden edellytyksiä kehittämällä tai julkisten palveluiden parantaminen.

Rahoitushakemuksen ensimmäinen osa jätetään 9.–30. huhtikuuta. Mikäli hakemus läpäisee ensimmäisen kierroksen, hakemuksen toisen osan jättöaika on 10.–31. lokakuuta. Ohjelma-alueeseen kuuluvat Viro kokonaisuudessaan sekä alueita Suomesta, Ruotsista ja Latviasta. Myös Uusimaa on mukana.

Pienhankkeiden rahoituksen hakuvuoro on syksyllä. Yksivaiheinen haku järjestetään 10.–31. lokakuuta.

Baltic Sea Region -ohjelma

Valtioiden välinen Itämeren alueen ohjelma Interreg Baltic Sea Region avasi rahoitushaun tammikuussa, mutta hankkeiden kehittelyyn on vielä hyvin aikaa, sillä ensimmäisen vaiheen ideapaperin toimittamisen takaraja on 17. huhtikuuta. Varsinaisen hankehakemuksen määräaika on 21. kesäkuuta.

Ohjelman rahoituksella tuetaan hankkeita, joihin sisältyy innovaatio- tai ilmastohaasteeseen liittyvä pilotti tai kokeilu. Ohjelma-alueeseen kuuluvat kokonaisuudessaan Suomi, Ruotsi, Tanska, Puola, Liettua, Latvia, Viro sekä alueita Saksasta ja Norjasta.

Tervetuloa webinaareihin kuulemaan lisää:

Interreg Europe -ohjelma

Alueiden välisen yhteistyön Interreg Europe -ohjelman hakukierros avautuu vuosittaisen “Europe let’s cooperate” -tapahtuman yhteydessä 20. maaliskuuta ja rahoitushakemuksen määräaika on 7. kesäkuuta. Ohjelmalla edistetään Euroopan alueiden välistä hyvien käytäntöjen ja kokemusten vaihtoa.

Edellinen artikkeli
Uusimaa rakennustuotteiden uudelleenkäytön kärkeen
Seuraava artikkeli
Tule mukaan! Rakentamisen ja konversioiden asiantuntijat – tarjolla pilotointi- ja kokeiluideoita
Valikko