18.1.2024 työpaja: Tyhjät tilat käyttöön ja materiaalit kiertoon – Kiertotalouden tuomat mahdollisuudet rakentamisessa

tyhjiä toimistotiloja

Uudenmaan kiertotalouslaakso ja ympäristöministeriö kutsuvat kunnat, kiinteistöjen omistajat, rakennusyhtiöt, kaavoittajat, purkajat sekä kiertotalousasiantuntijat työpajaan 18.tammikuuta keskustelemaan rakennusten ja tilojen hyötykäytön tehostamisesta ja materiaalivirtojen liiketoimintapotentiaalista yhdessä VTT:n kanssa. Green Building Council tiivistää kansallisen Green Dealin tavoitteet – ja kuinka saavutamme ne?

Aika: 18.1.2024 klo 10.00–16.00 

Paikka: Eteläranta 10, Helsinki 

Työpajassa perehdytään kahteen suureen kiertotalouden teemaan rakennusteollisuudessa: tilojen käyttötarkoituksen muutokseen ja käyttöasteen parantamiseen, sekä materiaalivirtojen liiketoimintapotentiaaliin.  Tilaisuudessa tarkastellaan tilannekuvaa ja tavoitteena on löytää uusia ratkaisuja ja etenemispolkuja yhteistyössä yritysten, kuntien ja tutkimuslaitosten kanssa. 

Tilojen käyttötarkoituksen muutokset ja tehokkaampi käyttö: Suurissa kaupungeissa on tyhjilleen jääneitä toimistotiloja, ja esimerkiksi Helsingin kaupunki selvittää parhaillaan keinoja helpottaakseen toimistotilojen muuttamista asuinkäyttöön. Artturi Björk ja Kerttu Kurki-Issakainen kertovat tilaisuudessa tämänhetkisestä prosessista. Ympäristöministeriön tilaaman “Rakennuksen käyttötarkoituksen muutoksen edellytykset: Case toimistorakennus” –selvityksen perusteella yhteistyön rakentaminen on tärkeä keino tilojen muutoksissa, ja tämä onkin työpajan yksi päätavoitteista. Työpajassa esitellään esimerkkejä ja keskustellaan niiden tuomista haasteista ja prosessissa opituista toimintamalleista. Työpajassa kuullaan myös kiinteistön omistajien näkemyksiä sekä arkkitehti Miia-Liina Tommila, Tommila Arkkitehdit Oy:sta kertoo onnistuneesta  Arabia 135-muutostyöstä. 

Materiaalivirtojen liiketoimintapotentiaali: Tilaisuudessa julkaistaan VTT:n materiaalivirtakartoituksen tuloksia Uudellamaalla ja keskustellaan sen valossa uusista liiketoimintamahdollisuuksista Inka Orkon ja Winnie Ruismäen johdolla. Mira Jarkko Helsingin kiertotalousklusterista kertoo jo pilotoiduista ratkaisuista.  Petri Salmi Spolia Designilta kertoo uudelleenkäyttökartoituksen tekemisestä purettavaan kohteeseen. Näiden puheenvuorojen innoittamana työpajassa pyritään löytämään ratkaisuja sille, mitä pitää tehdä, jotta rakennustuotteet päätyisivät purettavasta rakennuksesta uudelleen käyttöön.  

Paikkoja on rajoitetusti, joten kannattaa ilmoittautua heti mukaan: 

Tyhjät tilat käyttöön ja materiaalit kiertoon – Kiertotalouden tuomat mahdollisuudet rakentamisessa: Webropolilla luotu ilmoittautuminen (webropolsurveys.com)

Edellinen artikkeli
Eurooppalainen yhteistyö on vahva mahdollisuus kiertotalouden edelläkävijöille
Seuraava artikkeli
Uudestamaasta ja koko Etelä-Suomesta kestävä ja älykäs ruuantuottaja ja -jakelija vuoteen 2030 mennessä
Valikko